Dataansvarlig

Dette er den fysiske eller juridiske person, der afgør til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af personoplysninger.. Dette kan afgøres af én person eller i fællesskab med andre.

Databehandler

Dette er den fysiske eller juridiske person, som behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne og omfatter blandt andet udbydere af IT-services (hvoraf mange er vores kunder).

Hvad er personoplysninger eller følsomme oplysninger?

EU’s databeskyttelsesforordning gælder for “personoplysninger”, som betyder enhver form for information om en identificerbar fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, bl.a. ved en identifikator.

Databeskyttelsesforordningen henviser til følsomme personoplysninger som “særlige kategorier af personoplysninger”a

Ikke personoplysninger Personoplysninger Følsomme personoplysninger
Adresse uden navn Navn og adresse Race eller etnisk oprindelse
En generel e-mailadresse som info@helpIT.com Personlig e-mailadresse Politiske holdninger
Firmakonti med løndata i oversigtsform Navn og sidste fire cifre i kreditkortnummer Religiøse overbevisninger
Firmanavn og websted Lønudbetalinger med køn og alder, også selv om navnet ikke er nævnt Seksuelle præferencer
En kvittering med dato, klokkeslæt og de sidste fire cifre af kreditkortnummeret, men uden navn eller e-mailadresse Biometriske oplysninger

Databeskyttelsesansvarlig

En databeskyttelsesansvarlig er den embedsmand, som er ansvarlig for at føre tilsyn med databeskyttelsesstrategien og implementeringen af databeskyttelse for at sikre overensstemmelse med kravene i EU’s databeskyttelsesforordning.

Profilering

Profilering betyder automatiseret behandling af personoplysninger til vurdering, analyse eller prognose.

Behandling

Behandling betyder enhver foranstaltning eller række af foranstaltninger – med eller uden brug af automatiseret databehandling – som personoplysninger eller en samling af personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring samt sletning eller tilintetgørelse.

Samtykke

Den registreredes samtykke betyder enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig angivelse af den registreredes ønsker, hvorved han eller hun gennem en erklæring eller en klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger om ham eller hende gøres til genstand for behandling.

Pseudonymisering

Pseudonymisering henviser til behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan sammenkædes med en bestemt person uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke sammenkædes med en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Brud på persondatasikkerheden

Brud på persondatasikkerheden betyder et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, ubeføjet udbredelse af eller adgang til personoplysninger, der er blevet videregivet, lagret eller på anden måde behandlet.