Datasikkerhed

Når du interagerer med os, skal du føle dig tryg ved at betro dine data til os. Dette databeskyttelsescharter har til hensigt at hjælpe dig med at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan vi anvender dem.

BNP Paribas Leasing Solutions er opmærksom på vigtigheden af at beskytte personoplysninger, især nu, hvor vi er på vej ind i en digital økonomi.

Vi har forståelse for, at du bekymrer dig om, hvordan dine personoplysninger indsamles, anvendes og deles af os. Vi forsikrer dig om, at vi indsamler, anvender, videregiver og bevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelsesforordning.

Vi vil sikre, at vi tilbyder den bedst mulige service til vores kunder, samtidig med at vi står inde for en pålidelig datasikkerhedspolitik. Vi værdsætter vores relation til dig, og følgelig har vi besluttet at formalisere vores forpligtelser i denne meddelelse om databeskyttelse.

Vores forpligtelser

 • Fortrolighed

Vi antager, at vores kunders personoplysninger er fortrolige og ikke bør videregives uden gyldig grund.

 • Ansvar

Som dataansvarlig og -behandler ved vi, at personoplysninger bør håndteres med særlig omhu. Vi har en pligt til at beskytte dem og implementere procedurer og løsninger, som gør dig i stand til at gøre dine rettigheder gældende.

Indbygget databeskyttelse

Vi er forpligtet til at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod ulovlig, tilfældig eller uautoriseret adgang til, videregivelse eller tab af samme.

 • Hurtig reaktion

I tilfælde af problemer i forbindelse med dine personoplysninger er vi forpligtet til at reagere så hurtigt som muligt for at forhindre og/eller reducere eventuelle konsekvenser for dig.

DINE PERSONOPLYSNINGER OG OS

Hvad vi indslamer

 • Dine personlige oplysninger, når du interagerer med os, eller når du giver samtykke til at modtage oplysninger eller services
 • De data, som er relateret til din aktivitet på vores websted (cookies)
 • De data, du har givet til vores datterselskaber og partnere.

Hvordan vi burger dem

 • Dine personlige oplysninger, når du interagerer med os, eller når du giver samtykke til at modtage oplysninger eller services
 • De data, som er relateret til din aktivitet på vores websted (cookies)
 • De data, du har givet til vores datterselskaber og partnere.

Hvorfor vi deler disse

Vi kan dele dine oplysninger:

 • til ekstern behandling hos vores associerede selskaber eller andre pålidelige virksomheder
 • af juridiske årsager
 • for at sikre international overførsel.

Hvordon vi opbevarer dem

 • Vi sikrer dine data med tekniske og organisatoriske foranstaltninger
 • Vi informerer dig i tilfælde af eventuelle hændelser i forbindelse med dine personoplysninger
 • Vi begrænser adgangen til dine personoplysninger til vores personale, datterselskaber eller erhvervspartnere, som med rimelig grund har brug for adgang til dem.

Vor lang tid opbevarer dem

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har en relation til dig eller skal overholde et juridisk krav.

DINE RETTIGHEDER

Ret til ar blive glemt/sletning

Du kan bede os om at slette personoplysninger, vi har om dig, i de tilfælde, hvor sådanne data er unødvendige, hvor behandlingen er ulovlig, eller hvor du har tilbagetrukket dit samtykke til behandlingen (hvor dette er relevant).

Ret til adgang

Du kan bede os om en kopi af de personoplysninger, som BNP Paribas Leasing Solutions har om dig.

Ret til forbud mod behandling/ret til indsigelse

Du kan bede os om at indstille enhver behandling af dine personoplysninger, som du har givet samtykke til.

Retten til berigtigelse

Du kan bede os om at berigtige eventuelle ukorrekte personoplysninger, vi har om dig.

Retten til at blive overgivet til en automatisert beslutningsproces

Hvis en beslutning foretages via en fuldt ud automatiseret proces, og denne beslutning vedrører dig i betydelig grad, har du retten til at give dit synspunkt til kende og gøre indsigelse mod en sådan beslutning. Du har også retten til at få adgang til kriterierne for en sådan beslutning. Vær opmærksom på, at vi anvender kreditvurdering og DMM (Decision-Making Matrix – skabelon til beslutningstagning) til vurdering af kreditrisikoen og som et værktøj til accept af aftaler. Denne behandling er legitim i forbindelse med din finansieringsevne. Det er ikke en fuldt automatisk beslutningsproces, idet ethvert negativt svar fra os systematisk vil blive bekræftet af et medlem af vores personale og derfor ikke kræver opfyldelse af retten til ikke at blive underkastet en automatiseret beslutning.

Kend dine rettigheder

Benyt venligst vores kontaktformular, hvis du har spørgsmål vedrørende dine personoplysninger.