Datasikkerhed

Når du interagerer med os, skal du føle dig tryg ved at betro dine data til os. Dette databeskyttelsescharter har til hensigt at hjælpe dig med at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan vi anvender dem.

BNP Paribas Leasing Solutions er opmærksom på vigtigheden af at beskytte personoplysninger, især nu, hvor vi er på vej ind i en digital økonomi.

Vi har forståelse for, at du bekymrer dig om, hvordan dine personoplysninger indsamles, anvendes og deles af os. Vi forsikrer dig om, at vi indsamler, anvender, videregiver og bevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med den europæiske databeskyttelsesforordning.

Vi vil sikre, at vi tilbyder den bedst mulige service til vores kunder, samtidig med at vi står inde for en pålidelig datasikkerhedspolitik. Vi værdsætter vores relation til dig, og følgelig har vi besluttet at formalisere vores forpligtelser i denne meddelelse om databeskyttelse.

Vores forpligtelser

  • Fortrolighed

Vi antager, at vores kunders personoplysninger er fortrolige og ikke bør videregives uden gyldig grund.

  • Ansvar

Som dataansvarlig og -behandler ved vi, at personoplysninger bør håndteres med særlig omhu. Vi har en pligt til at beskytte dem og implementere procedurer og løsninger, som gør dig i stand til at gøre dine rettigheder gældende.

Indbygget databeskyttelse

Vi er forpligtet til at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod ulovlig, tilfældig eller uautoriseret adgang til, videregivelse eller tab af samme.

  • Hurtig reaktion

I tilfælde af problemer i forbindelse med dine personoplysninger er vi forpligtet til at reagere så hurtigt som muligt for at forhindre og/eller reducere eventuelle konsekvenser for dig.

Dine personoplysninger og os

Dine rettigheder:

Benyt venligst vores kontaktformular, hvis du har spørgsmål vedrørende dine personoplysninger.