CSR

Som virksomhed i vores samfund kan vi ikke udvise ligegyldighed over for det, som påvirker planeten, miljøet og vores medmennesker. Vi skal som virksomhed tage højde for de miljø- og samfundsmæssige konsekvenser, som vores aktiviteter medfører.

I hjertet af BNP Paribas-gruppens strategi ligger et stærkt ønske om at være med til at opbygge en mere bæredygtig og bedre fælles fremtid. Dette ønske afspejles i vores tilgang til vores forretningsmæssige engagement, navnlig ved at hjælpe med at opnå FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne (engelsk)). I BNP Paribas Leasing Solutions deler vi denne overbevisning og ønsker at støtte fuldt og helt op om denne tilgang med konkrete tiltag.

Denne tilgang blev til i lyset af vores forandringsstrategi og princippet om vedvarende dialog med alle vores interessenter, og den gør os i stand til at vokse og samtidig være mere respektfuld over for miljøet, mere etisk i vores moraler og forenede i vores formål.

For at sikre at BNP Paribas Leasing Solutions har størst mulig indflydelse og kan servicere sine kunder, partnere og samfundet som helhed, omfavner og påtager hver eneste medarbejder i virksomheden sig dette ansvar.

Vi har derfor opridset tre primære fokusområder, som er relevante for vores aktivitet, og hvor vi håber på at kunne gøre størst mulig forskel.

Begrænsning af miljøpåvirkningen

Støtte af overgangen til andre energiformer gennem finansiering af specialiseret udstyr: Vi udvider konstant det udvalg af udstyr, vi finansierer, til at inkludere de typer, som støtter overgangen til renere energiformer.

Fremme af cirkulær økonomi: Vi udvikler løsninger og tilknyttede ydelser for at få en bedre livscyklusforvaltning af udstyr. På denne måde støtter vi også vores kunder i forbindelse med at reducere affald og bevare de naturlige ressourcer.

Sporing af vores eget miljømæssige fodaftryk: Gennem rapportering og veldefinerede indikatorer følger vi tæt alle de påvirkninger, som vores forretningsaktiviteter kan have på miljøet.

Fremme diversitet og inklusion

For os handler diversitet og inklusion ikke kun om ansvar – det handler også om en fælles indsats. Vi er sammen med vores medarbejdere forpligtede til at værne om og respektere vores forskelle og samtidig kæmpe mod alle former for diskrimination og chikane.

  • Fremme lige muligheder for alle
  • Opfordre til gensidig respekt blandt kolleger
  • Kæmpe mod alle former for diskrimination og chikane
Støtte vores medarbejderes handlinger, der har en positiv effekt

Skabe bevidsthed om og undervise i problemstillinger vedrørende bæredygtig udvikling: Vi tilbyder alle vores medarbejdere uddannelsesforløb for at give dem mulighed for at udvikle deres kompetencer og udvide deres viden om bæredygtighed og diversitet.

Opfordre til medarbejdernes deltagelse i velgørenhedsinitiativer: Vi giver også vores medarbejdere mulighed for at arbejde som frivillig i lokale foreninger i løbet af arbejdstiden.

Ud over disse nøgleprioriteter yder BNP Paribas Leasing Solutions også økonomisk støtte til diverse velgørende organisationer, opretholder forretningsetikken og arbejder for at minimere risici inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse (ESG) i sine aktiviteter.

Vores bidrag til SDG’erne

Målene for bæredygtig udvikling (SDG), som blev vedtaget af FN i 2015, sigter mod at afskaffe fattigdom inden 2030 og samtidig beskytte planeten.

BNP Paribas Leasing Solutions bidrager via sin engagementspolitik og internationale tilstedeværelse aktivt til at opnå disse mål.