Legitimitet

Vi er klar over, at databehandling skal ske lovligt og legitimt. Vi beder dig være opmærksom på, at vi i henhold til gældende lovgivning lovligt kan behandle dine persondata, hvor det er nødvendigt for gennemførelsen af din kontrakt, hvor det er i vores rimelige legitime interesse, eller hvis det kræves for at kunne overholde lovkrav.

Samtykke

Vi er omhyggelige med at begrænse vores brug af følsomme data eller automatiseret beslutningstagning, hvor det er muligt. Enhver behandling af følsomme data eller enhver fuldt automatiseret beslutning vedrørende dig, som ikke er nødvendig for gennemførelsen af din kontrakt med os, vil alene ske med dit vidende og samtykke.

Nøjagtighed

Datanøjagtighed er et af elementerne i datakvalitet. Datakvalitet er et fundamentalt mål for os, idet det er afgørende for at kunne give dig den bedste service.

Opbevaring

Dataopbevaring skal være begrænset og formålstilpasset. Vi beholder dine persondata i den periode, der er nødvendig for behandlingen af dem. Indtil fem år efter kontraktens afslutning. Vi er forpligtet til at begrænse tilbageholdelsesperioden for dine persondata og slette unødvendige data, som vi er i besiddelse af.

Sikkerhed

Vi arbejder meget ihærdigt på at sikre dine persondata mod uautoriseret adgang eller uautoriseret behandling, ændring, videregivelse eller ødelæggelse. Vi udvikler løbende nye løsninger med henblik på at sikre sikkerheden og fortroligheden af dine persondata.

Eventuelt

Hvor det er muligt, krypterer eller anonymiserer vi dine persondata. Vi gennemgår vores praksis for indsamling, opbevaring og behandling af data. Vi begrænser adgangen til persondata for vores medarbejdere og partnere.